Πόροι επωνυμιών

Η Jovision εξαρτάται από καινοτόμες τεχνολογίες και επαγγελματική εμπειρία για να πραγματοποιήσει την αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας Jovision και να δημιουργήσει αξία για όλους τους πελάτες.

Jovision Technology Co., Ltd.

Ο κορυφαίος προμηθευτής προϊόντων και λύσεων παρακολούθησης βίντεο στον κόσμο

Jovision Technology Co., Ltd.

Ακολουθούν οι κύριες ερευνητικές οδηγίες της εταιρείας μας, έξυπνες κάμερες IP, κάμερες Wi-Fi, NVR, DVR, αναλογικές κάμερες HD, λογισμικά διαχείρισης βίντεο, συστήματα συναγερμού, κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές και μονάδες CCTV κ.λπ. προσαρμοσμένες λύσεις ασφαλείας. Η Jovision καταλαμβάνει μια μεγάλη αγορά, η οποία περιλαμβάνει λιανικές, τράπεζες, μεταφορές, εκπαίδευση, εμπορικές, κυβερνητικές και οικιακές εφαρμογές.